Als u als buurtbewoner behoefte heeft aan iemand die u een handje komt helpen: neem dan contact op met de Burenhulp Venlo-Zuid. Doelstelling van de Burenhulp:  Elke buurtbewoner van Venlo-Zuid kan hulp krijgen van onze vrijwilligers, als hij/zij deze hulp niet zelf kan regelen.
Onder de stichting valt tevens het Repair Café Venlo-Zuid, dat iedere 4e zaterdag van de maand open is van 12-16u in de Zuidpilaar, Reigerstraat 2. Iedereen kan hier langskomen met kapotte spullen. Onze nieuwe werkgroep Welkom in Venlo-Zuid helpt statushouders in de wijk hun weg te vinden met diensten en voorzieningen.


Burenhulp                                Repair Café                                    Welkom in Venlo-Zuid


Welke diensten worden geleverd?
De vrijwilligers van de Burenhulp verzorgen eenmalige hulp, bijvoorbeeld:
· kleine (al of niet technische) klussen in en rond huis en tuin
· persoonlijke begeleiding (bijv. naar ziekenhuis, zorgverlener, bioscoop, voetbalwedstrijd)
· een buurtbewoner die mee gaat naar een vereniging of activiteit in Venlo-Zuid
· eenvoudige administratieve hulp, problemen met computer, TV of telefoon
· boodschappenservice

De vrijwilligers doen hun werk gratis. De kosten die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening (bijvoorbeeld benzinegeld en/of parkeergeld voor begeleid ziekenhuisbezoek, benodigde materialen, onderdelen, enz.) moeten uiteraard door de hulpvrager worden betaald. Het Repair Café werkt op basis van een vrijwillige bijdrage. Bij het RC zijn ook mensen uit andere wijken of dorpen welkom.

Volg onze pagina's op Facebook ("Like") voor het laatste nieuws en foto's:
https://www.facebook.com/venlozuidburenhulp
Repair Café Venlo-Zuid:
https://www.facebook.com/repaircafevenlozuid
Welkom in Venlo-Zuid:
https://www.facebook.com/welkominvenlozuid

Dit filmpje van "Met het Oog op Venlo" gaat over onze stichting en activiteiten:
https://youtu.be/Sv_fmupF_r0