Ik heb regelmatig hulp nodig, is dat ook mogelijk?
Voor regelmatig terugkerende vrijwillige dienstverlening (bijvoorbeeld elke dag of elke week) verwijzen we door naar De Zorgondersteuner, De Zonnebloem, professionele dienstverleners, enzovoort. Onze vrijwilligers verzorgen alleen eenmalige hulp.

Zijn er kosten verbonden aan de hulp?
De vrijwilligers doen hun werk in principe gratis. De kosten die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening (bijvoorbeeld benzinegeld/parkeergeld voor begeleid ziekenhuisbezoek, benodigde materialen, onderdelen, enz.) moeten uiteraard door de hulpvrager worden betaald. Ons Repair Café werkt op basis van een vrijwillige bijdrage. Zowel bij de Burenhulp als bij het RC zijn fooien van harte welkom om de diverse kosten, die wij als stichting hebben, mede te kunnen dragen.

Kan ik ook hulp aanvragen voor iemand anders, die geen internet heeft?
Ja, dat kan eenvoudig via ons aanvraagformulier op de website. Vul bij het veld "relatie" in: "buren", "kennissen", "(groot)ouders", "familie" of "cliënt." Er verschijnen dan twee extra velden waarin u uw eigen naam en telefoonnummer kunt achterlaten, zodat we eventueel nog kunnen overleggen.

Hoe steun ik de Burenhulp, het Repair Café of Welkom in Venlo-Zuid financieel?
Uw steun wordt bijzonder op prijs gesteld omdat wij als onafhankelijke stichting aangewezen zijn op schenkingen voor het dekken van onze diverse kosten. U kunt een bijdrage overmaken op onze rekening:  NL72 INGB 0006 3531 94  ten goede van Stichting Burenhulp Venlo-Zuid onder vermelding van "Burenhulp", "Repair Café" of "Welkom in Venlo-Zuid."

Ik woon niet in Venlo-Zuid, kan ik toch hulp krijgen?
Helaas is het werkgebied van de Burenhulp beperkt tot onze wijk zoals weergegeven op dit kaartje. Wellicht kunt u terecht in het "Huis van de Wijk" in uw buurt of bij de Algemene Hulpdienst, Zonnebloem e.d.
Bij het maandelijkse Repair Café kan iedereen terecht, ook mensen uit andere wijken of dorpen!

Wat is een Repair Café?
Eén keer per maand, meestal de 4e zaterdag (data), van 12 - 16u, zijn er vrijwilligers aanwezig in Huis van de Wijk de Zuidpilaar, Reigerstraat 2, die uw meegebrachte kapotte spullen kunnen (proberen te) repareren. Meer informatie kunt u vinden op onze RC-pagina of op de website van de landelijke Stichting Repair Café. In dit korte filmpje wordt de werkwijze uitgelegd. Wereldwijd zijn er inmiddels al meer dan 2000 RC's in 37 landen!

Welke privacy regels hanteren jullie?
Wij hanteren, na invoering van de wet AVG op 25-5-2018, onze eigen regels voor de bescherming van persoonsgegevens en van hulpvragen. Via deze link kunnen julle de laatste versie inzien.