Momenteel (stand voorjaar 2019) hebben we bij de Burenhulp 26 (waarvan een deel ook actief is voor "Welkom in Venlo-Zuid") en bij het Repair CafĂ© 17 actieve vrijwilligers!  Deze worden ondersteund door 4 bestuursleden.

Periodiek organiseert het stichtingsbestuur een bijeenkomst met de vrijwilligers. Dan wordt gesproken over de manier van werken en welke bijdrage elke vrijwilliger kan leveren. Tevens maken we er steeds een gezellige bijeenkomst van met muziek en wat te eten en te drinken. Er wordt ook ieder jaar een BBQ georganiseerd.

Wilt u ook uw bijdrage leveren en vrijwilliger worden bij een van de werkgroepen van onze stichting?
Dat kan:  Vul a.u.b. uw gegevens in en wij nemen contact met u op.