Welkom in Venlo-Zuid
“Welkom in Venlo-Zuid” is een activiteit van vrijwilligers van stichting Burenhulp Venlo-Zuid.
Doelstelling van ‘Welkom in Venlo-Zuid’ is een persoonlijke ontvangst van vluchtelingen
met een verblijfsstatus in de wijk Venlo-Zuid. Hiermee willen we bijdragen aan de
integratie van statushouders in de sociale structuur en de voorzieningen van onze wijk.

Wat doen de vrijwilligers van Welkom in Venlo-Zuid?
1: Persoonlijke uitleg geven over de belangrijkste voorzieningen in Venlo-Zuid. Bijvoorbeeld
scholen, gezondheidszorg, diensten, Huis van de Wijk, winkels, vrijetijdsbesteding, enzovoort.
2: Indien nodig, individuele statushouders of statushouders-gezinnen ondersteunen als een
maatje, voor wat langere tijd.

Gids
Onze stichting heeft tevens een gids uitgeven met alle voorzieningen in de wijk. Deze gids is in
het Nederlands, Engels en Arabisch. De gids is handig voor alle (nieuwe) bewoners van Venlo-Zuid.
Volg onze activiteiten op Facebook:
https://www.facebook.com/welkominvenlozuid